ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Αργυρούπολη, Ελληνικό, κλειδιά, κλειδαριές, προσφορές, τιμές